Aspiration - adds values

Senast uppdaterad 2017.09.09

Våra uppdrag skall bidra till effektivitet och lönsamhet, genom att utveckla och inspirera de mänskliga resurserna.


"Aspiration skall bidra till att optimera organisationers effektivitet och lönsamhet, genom att utveckla specialistkompetenserna i ledarskap, i balans med verksamhetens vision, uppdrag och värdegrund."

Gott ledarskap med tydlig kommunikation kan liknas vid att definiera spelplanen, välja spelare till varje position, motivera dem till att individuellt göra sitt bästa och anpassa agerandet efter händelsernas utfall - i lagspelet gentemot tydliggjorda mål.