10 DC - 10 days challenge

Senast uppdaterad 2017.09.09

10 DC – 10 days challenge® Lärande & Träningsprogram© för chefer är webbaserat, för att du skall kunna nå det var du än befinner dig. 10 DC omfattar en spännande resa i självledarskap, kommunikation och ledarskap. Genom att löpande utmana dig själv i 10 steg, når du till nästa nivå.

Vid effektivt lärande och utveckling samverkar fokus, upprepning och tid för reflektion. 10 DC ger hävstångskraft, strukturerar, handleder studierna och din dagliga träning.

Du kör ett kort pass vid datorn på morgonen – och fokuserar att träna vidare på dessa områden resten av dagen. Svårare än så, är det inte. Kan det bli enklare?


10 DC Utbildning eller Egenstudier

10 DC – 10 days challenge® löper som röd tråd genom Aspirations utbildningar. Läs mer >>> Det höjer kvaliteten och påskyndar inlärningen. 10 DC ökar därigenom kostnadseffektiviteten, vilket har utprovats i olika pilotprojekt.

Du kan även välja 10 DC programmet för egenstudier - eller som komplement till ett individuellt coaching-förlopp för att öka lärandet under perioden. Praktisk träning kan då ske med chefer i närområdet, som valt samma lösning för sin utveckling. De som önskar tar kontakt, bestämmer tidpunkter för att träna tillsammans och jobba med feedback.


10 DC Användarlicenser

Genom personlig användarlicens/Login får du som deltagare tillgång till 10 DC e-learningprogram under viss tid.

Vid chefsutbildningar offereras 10 DC användarlicenser motsvarande antal deltagare i samband med programförslag. Personalchef eller utbildningsledare i beställande verksamhet har då möjliighet till 10 DC användarlicens med supervision av deltagarnas framsteg.

För enskild chef offereras licensen separat, eller komb. med coaching. 


Mer om 10 DC

10 DC – 10 days challenge® webbaserat Lärande & Träningsprogram© har utvecklats av Aspiration i samarbete med Web Services Technology. Läs mer >>>

Konceptet för 10 DC arbetades fram efter många års erfarenheter av utbildningsinsatser i chefsutveckling, ledarskap och kommunikation. Studieteknik och inlärningsstilar varierar i hög grad mellan människor i yrkeslivet, och därigenom de faktiskt mätbara effekterna av en chefsutbildning. Även om undervisningsdagar innebär "öva - pröva", så är detta en generalrepetition inför träning & användning i det dagliga arbetet - där resultaten också märks. 10 DC utvecklades för att förenkla, stödja och strukturera såväl inläsning och repetition, som fördjupning och daglig träning. Steg för steg, under hela utbildningsperioden.

För detaljerad information, upplägg och prisuppgifter, välkommen att kontakta oss. Kontakt >>>
Läs mer om 10 DC via http://10dc.se