Föreläsningar & Workshops

Senast uppdaterad 2017.09.09

En föreläsning, med / utan tillhörande workshop, syftar till att:

 • skapa nytänkande,
 • introducera till ett område,
 • sätta igång en process.

Vi skräddarsyr varje föreläsning till beställande verksamhets fokus, målsättningar och visioner inför framtiden - utifran gemensam dialog, förarbetat material och erfarenheter.

Här återfinns några exempel:


Chef & Ledare "Kick Off"

Föreläsning varvas med upplevelsebaserade övningar och reflektion - i likhet med introduktioner till Aspiration utvecklingsprogram för Chef & Ledare. Läggs med fördel in som del av "Kick Off" i samband med säsongsstart.

 • Målgrupp/antal deltagare: Chefer & ledare ur något/flera av verksamhetens ledarskikt. Deltagare 8 --> fler.
 • Tidsåtgång: 3 - 4 tim.
 • Förberedelse: Anpassas till verksamhetens värdegrund och vision, samt till aktuella mål i chefernas arbete.

Retorik - konsten att övertyga

Seminarium i kommunikation, med bakgrund i antikens retoriska regelverk. Programmet lyfter fram chefen som kommunikatör. Deltagarna ökar medvetenheten och fördjupar kunskaperna omkring att effektivare använda det talade ordet – det äldsta och mest sofistikerade kommunikationsmedlet – i varierande sammanhang:

 1. inblick i retorikens bakgrund och regelverk,
 2. ökad förståelse för hur man genom väl valda argument (logos), den karaktär eller personlighet talaren framvisar (ethos), samt de känslor denne lyckas väcka hos åhörarna (pathos) – kan skapa de bästa förutsättningar för att framföra budskap och övertyga en individ eller grupp,
 3. lära 5 praktiska retoriska modeller, uppnå god planering och disposition av innehåll, samt hålla den röda tråden.
 • Målgrupp/antal deltagare: 12 --> fler chefer & ledare.
 • Tidsomfattning: 2 - 4 tim.
 • Förberedelse: Om speciella områden är i fokus inom företaget, inarbetas dessa i workshop.

Värdegrunden - affärsidéns "hur"

Föreläsning kombineras effektivast med workshop. Lägger vikt på immateriella värden. De sätt på vilka företaget och organisationen med produkter & tjänster möter marknaden. "Det" som både utifrån och inifrån skall upplevas unikt. Som tydliggör, ger trovärdighet och positionerar. Varumärkenas innehåll - liksom värderingar, drivkrafter och passion i arbetet. Allt sådant som berör "den praktiska tolkningen av företagets kärnvärden".

Föredraget inspirerar, väcker nya tankar och ger bättre förståelse. Deltagarna skall motiveras att släppa taget om gamla föreställningar och öppna upp - samtidigt som man håller fast vid det genuina och fungerande. Efterföljande workshop och dialog blir ett strukturerat nästa steg, för att samla ihop det nya på meningsfulla sätt. Alla ökar sin medvetenhet och känsla, kopplat till det dagliga arbetet.

 • Målgrupp/deltagare: Chefer & medarbetare ur någon/flera av verksamhetens avdelningar. Deltagare 20 --> fler.
 • Tidsåtgång: 2 - 4 tim.
 • Förberedelse: Verksamhetens värdegrund och ev. medarbetarenkäter är utgångspunkter. Som förberedelse intervjuas/coachas cheferna. Dels för att förtydliga nuläget. Dels för att de skall kunna leda sin grupp i workshop.

Uppföljning på arbetsplatsen, och vid ordinarie möten, gör sedan att chefer och medarbetare tillsammans steg för steg kan stämma av och ge/ta emot feedback - för att effektivisera arbetsformerna, öka tilliten och arbetsglädjen.


Mer information

För mer information om upplägg, pris och genomförande, välkommen att kontakta oss. Kontakt >>>