OAK PX Personlighets & Teamprofiler

Senast uppdaterad 2018.08.15

OAK® PX Personlighetsprofil, Teamsammansättning och Teamanalys är några av produkterna hos EcoNova, vår samarbetspartner. Läs mer >>>

Aspiration är certifierad användare av testerna, som bl.a. används i samband med ledarskapsutveckling, coaching, rekrytering och teambuilding.

OAK®-modellen tar utgångspunkt i internationellt erkända "Big Five", femfaktormodellen, som bygger på följande: "Person, team eller organisation (oavsett nivå) behöver kraften från 5 huvudsakliga egenskaper för att skapa resultat."


De 5 huvudegenskaperna benämns i OAK®-modellen: 1) Påverkan, 2) Stöd, 3) Struktur, 4) Utveckling, 5) Stabilitet.
Dessa har vardera 5 fasetter, vilket ger en nyanserad och detaljerad översikt av personen eller gruppen.

OAK® PX kan liknas vid en karta, som beskriver människans natur/karaktär. Meningen med denna typ av profiler, är att personliga egenskaper – mätta på ett statistiskt säkerställt sätt och med ett tillförlitligt testinstrument – inte ändras i någon större utsträckning genom livet. Individen kan alltså, i sin personliga utveckling, löpande ta utgångspunkt i samma test/profil. Framför allt handlar det om att fokusera på sina starka sidor, där motivationen automatiskt ligger.

EcoNova medverkar med OAK®-profilerna i FoU vid norska universitet. Där undersöks de även som testinstrument. De har mycket hög validitet (betyder att man verkligen mäter, det man avser att mäta) och reliabilitet (tillförlitlighet).

Läs gärna mer om möjligheterna med profiler och tester på EcoNovas hemsida, www.econova.no 
För mer information, upplägg och prisuppgifter, välkommen att kontakta oss. Kontakt >>>


Fylla i profil

När du skall fylla i OAK® PX Personlighetsprofil via Internet, behöver du lösenord, användarnamn och en länk för att komma till OAK®. Vi sänder detta i en e-mail.

Aspiration Integritetspolicy finner du i menyn till vänster.

EcoNova Personuppgiftspolicy >>>

EcoNova Information och Samtycke för OAK PX >>>