Sponsor & Stödverksamhet

Senast uppdaterad 2017.09.09


 

 

 

Aspiration arbetar sedan många år tiilbaka aktivt med och ger bidrag till Lions stödverksamhet för cancerforskning i Sverige, och olika välgörenhets-insatser som med anledning av världshändelserna kommer i fokus.
www.lions.se