Forskning & Utveckling

Senast uppdaterad 2017.09.09


Aspiration arbetar kontinuerligt med utvärdering av produkter & tjänster, för att säkerställa kvalitet och utveckling. Noggrant definierade målsättningar går hand i hand med program för att inhämta och analysera feedback.

Web Sevices Technology, samarbetspartner till Aspiration, arbetar med löpande utveckling, program och processer inom IT-baserade områden för verksamhetsledning. Läs mer >>>

Vår samarbetspartner Econova levererar väl dokumenterade profiler inom personlighets- team- och organisationsanalys. Kontinuerligt pågår uppföljning och kvalitetsmätning av dessa i samarbete med universitet. Läs mer >>>