Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2018.05.24

Aspiration och våra samarbetspartners värnar om din personliga integritet. Vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vårt mål att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation). 

Vår målsättning är att vara tydliga och förklara hur personuppgifter samlas in och behandlas av oss och av våra samarbetspartners. Vi samlar inte in eller behandlar mer uppgifter än vad vi behöver för att kunna uppfylla kundens förväntningar och våra skyldigheter som företag.

Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

Aspiration Integritetspolicy, pdf Läs mer >>>